Privacy

Wijnja Bouw maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "analytische cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kan Wijnja Bouw de kwaliteit en effectiviteit van haar website verbeteren.

Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers, mits Wijnja Bouw voldoet aan de 4 stappen zoals deze zijn opgenomen in de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wijnja Bouw voldoet aan bovengenoemde 4 stappen en informeert u hierover als volgt:

  • Wijnja Bouw heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  • Wijnja Bouw heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, inhoudende dat de informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Het ip-adres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Wijnja Bouw heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het ip-adres te maskeren;
  • Wijnja Bouw heeft bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook heeft Wijnja Bouw Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
  • Wijnja Bouw informeert bezoekers op haar website over het gebruik van Google Analytics.

Als laatste informeren wij je dat Wijnja Bouw geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.